Sample Sentences

事实不过长征最终保留下了革命核心力量而且革命精神传遍全国没有长征没有革命最终胜利没有新中国
zhè shì shìshí,bùguò,Chángzhēng zuìzhōng bǎoliú xià le gémìng de héxīn lìliang,érqiě hái ràng gémìng jīngshén chuánbiàn quánguó!méiyǒu chángzhēng jiù méiyǒu gémìng de zuìzhōng shènglì,yě méiyǒu xīnzhōngguó a!
null

Advanced

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words