Sample Sentences

吃过苦年轻一代不会明白一代思想
méi chī guo kǔ de niánqīng yī dài shì bùhuì míngbai lǎo yī dài rén de sīxiǎng de。
The younger generation, never having been through hardship, cannot understand the thinking of the older generation.

Intermediate

Go to Lesson
大概觉得我们中国人喜欢传统有头有尾轿车事实上确实这样的特别是爸妈不过现在年轻一代消费者看法已经一样大多数还是乐意接受动感活泼设计
null

Advanced

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words