Sample Sentences

劳动合同法旨在更好保障劳动者合法权利
xīn de láodòng hétóng fǎ zhǐzài gèng hǎo dè bǎozhàng láodòng zhě de héfǎ quánlì。
null

Advanced

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words