speak chinese like a native

Ros from Down-under

Posted by rosjacklin May 29, 2008 in the Group General Discussion .

Wo yiqian zi xue Zhongwen danshi xianzai gen Ken he Johnny yiqi xue. Wo feichang gaoxing yinwei nimen hen haode laoshi. Xiexie nimen!

Comments (102) RSS

loading... Updating ...

New lesson idea? Please contact us.