speak chinese like a native

Nin hao?

Posted by baijifu_08_19 August 23, 2008 in the Group General Discussion .

Tags: mountou

Nin hao? nin hao ma? wo hen hao. Ni ne? Nin gongzuo mang ma?Wo hen mang.Wangshang nin zuo shenme? zhe shi shenme difang?Wo bu zidao Nin de shenri shi ji yue ji hao? nin shi Zhongguo ren ma?nin qu nar? Wo qu Mengguo.

Comments (4) RSS

loading... Updating ...

New lesson idea? Please contact us.