speak chinese like a native

麻油雞 - Máyóu jī

Posted by madzak July 4, 2011 in the Group General Discussion .

 • 473毫升米酒
 • 500毫升
 • 59毫升麻油
 • 1.8雞
 • 1全体大蒜
 • 20薑片

切雞成片。熱油和姜至。添加雞。褐雞然後加水,然後酒。煮滾,然後轉移到低熱量為3小時。

 

 • 473 Háoshēng mǐjiǔ
 • 500 Háoshēng shuǐ
 • 59 Háoshēng máyóu
 • 1.8 Jī
 • 1 Quántǐ dàsuàn
 • 20 Jiāng piàn
Qiē jī chéng piàn. Rè yóu hé jiāng zhì. Tiānjiā jī. Hè jī ránhòu jiāshuǐ, ránhòu jiǔ. Zhǔ gǔn, ránhòu zhuǎnyí dào dī rèliàng wèi 3 xiǎoshí.

Comments (2) RSS

loading... Updating ...

New lesson idea? Please contact us.