Say It Right Series

Schedule

Posted by WongDawei May 20, 2010 in the Group General Discussion.

Helen Laoshi ,wo zuotian xuexile yi4shidao4 de ke zai qing1 wen ,hen you yisi , yongfa mengxiang shi4xianle? jintian wo ting1jianle fangxiang ditu#1 .  Wo hen gaoxing ting1 dongle . xingchisi(thursday) dao xia ge xingchiyi wo chu nongcun jia chi(camping in a tent) . Hui jia wo jiao (look for ) hanzi .

Keep well (ju ni shenti hao)

David

Comments (2) RSS

loading... Updating ...

To comment, please login.

Not sure if your comment is appropriate? Check our Commenting Policy first.

New lesson idea? Please contact us.