speak chinese like a native

Schedule

Posted by WongDawei May 20, 2010 in the Group General Discussion .

Helen Laoshi ,wo zuotian xuexile yi4shidao4 de ke zai qing1 wen ,hen you yisi , yongfa mengxiang shi4xianle? jintian wo ting1jianle fangxiang ditu#1 .  Wo hen gaoxing ting1 dongle . xingchisi(thursday) dao xia ge xingchiyi wo chu nongcun jia chi(camping in a tent) . Hui jia wo jiao (look for ) hanzi .

Keep well (ju ni shenti hao)

David

Comments (2) RSS

loading... Updating ...

New lesson idea? Please contact us.