speak chinese like a native

Jia chi (holiday)

Posted by WongDawei July 16, 2010 in the Group General Discussion .

Hi Helen xie xie ni gei wo da dian hua zuotian wanshang .  Wo mingtian chu Yingguo luxing yi dian r hui jia san shi yi hao qi yue . Sorry I was not prepared or polite the last time we spoke .  Wo xiang fuxi fuxi jiachi de shi ho

David

Comments (1) RSS

loading... Updating ...

New lesson idea? Please contact us.