Sample Sentences

好了好了过年和气生财我们清楚规则荒牌庆祝新年
hǎo le hǎo le!bié zhēng le!dà guònián de,héqishēngcái!wǒmen méi jiǎng qīngchu guīzé,zhè pán jiù suàn huāngpái ba。lái lái lái,hē bēi jiǔ,qìngzhù xīnnián a!
null

Advanced

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words